476 - QL80, Đông Thành, Thạnh Đông A,
Tân Hiệp, Kiên Giang

  0985 883 809

  [email protected]